Որոշ իոնափոխանակման ռեակցիաներ ընթանում են գազային նյութի առաջացմամբ:
 
Օրինակ` ինչպես ներկայացված է նկարում.
 
1301929402_rrrrr4.jpg
 
Հետևյալ համարակալված քիմիական բանաձևերին համապատասխանող ո՞ր զույգ նյութերի միջև փոխազդեցության կրճատ իոնային հավասարումը կհամընկնի նկարում բերված կրճատ իոնային հավասարման հետ`
 
1.H2SiO32.K2SO43.Li2SO34.BaCl25.HBr6.Rb2S7.Cu(NO3)2
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛.
 
1. Քո ընտրած համարները երկնիշ թվի ձևով՝ թվանշանների աճման կարգով՝ առանց բացատների և ստորակետների.
 
2. Անջատված գազի ծավալը (լ,ն.պ.), եթե փոխազդել է քո ընտրածներից մեծ համար ունեցող նյութի 0.42 մոլ քանակով նմուշ:
 
Պատասխան 1. 
 
Պատասխան 2.