Ավելացրու՛ ծածկագրված իոնի քիմիական բանաձևը բերված կրճատ իոնային հավասարման աջ մասում. Cu(OH)+2H+2+2H2O
 
\(1.\) Մուտքագրի՛ր ծածկագրված իոնի քիմիական բանաձևը` առանց լիցքը նշելու.
 
\(2.\) Հաշվի՛ր մեկ մոլ քանակով իոնում առկա էլեկտրոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1. i
 
Պատասխան 2.