Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Համաշխարհային օվկիանոսում լուծված բոլոր իոնների մեջ գերակշիռ մաս են կազմում նկարում պատկերված հինգ իոնները՝ չորս կատիոն և մեկ անիոն.
 
electrolytes.jpg
   
1. Որքա՞ն է մեծ կարգաթիվ ունեցող տարրին համապատասխանող երկլիցք իոնում էլեկտրոնների թիվը.
 
2. Որքա՞ն է քլորիդ իոնների մոլային կոնցենտրացիան (մոլ/լ) նկարում առկա իոններից բաղկացած չորս աղերի հավասարամոլային լուծույթում, եթե աղերից յուրաքանչյուրի կոնցենտրացիան 0.356 մոլ/լ է:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.