Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
1_5254fdf2dfe115254fdf2dfe51.jpg  
 
Տրված էլեկտրոլիտներից՝ KNO3,H3PO4,KMnO4 մեկի ջրային լուծույթը գունավոր է:
 
\(1\). Որքա՞ն է այդ էլեկտրոլիտի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
\(2\). Որքա՞ն է գունավոր իոնի քանակը (մոլ) 751.97 գրամ զանգվածով էլեկտրոլիտի նմուշում:
 
(Պատասխանը ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան \(1\).   
 
Պատասխան \(2\).