Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
Հետևյալ երկու էլեկտրոլիտներից առաջինի՝ H2SO4 ջրային լուծույթն անգույն է, իսկ
երկրորդինը՝ NiSO4` կանաչ:
 
Ո՞ր իոնի առկայությամբ է պայմանավորված այդ գույնը: Պատասխանում ներկայացրու՛.
 
1. Պրոտոնների քանակը (մոլ) 27.89 մոլ քանակով գունավոր իոնում.
 
2. Էլեկտրոններ քանակը (մոլ) 27.89 մոլ քանակով գունավոր իոնում.
 
 
Պատասխան 1.  
 
Պատասխան 2.