51930647.jpg
 
Ուսումնասիրվող էլեկտրոլիտներից՝ MgSO4,NaJ,KBr,LiF,RbCl,Ca(NO3),(NH4)S22, որի՞ դիսոցումից առաջացած միալիցք պարզ կատիոնը ունի He իներտ գազի ատոմի էլեկտրոնային կառուցվածքը:
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր քո ընտրած էլեկտրոլիտի քիմիական բանաձևը.
 
Պատասխան. ii