Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
Նկարագրի՛ր բերված քիմիական բանաձևն ունեցող թթուն՝ HClO, ըստ աղյուսակի ցուցանիշների՝ պահպանելով սյունակների բովանդակության հաջորդականությունը.
 
\(I\)\(II\)\(III\)
հիմնայնությունը  ուժը՝ որպես էլեկտրոլիտբաղադրությունը 
1) միահիմնա) ուժեղ1) անթթվածին
2) երկհիմնբ) թույլ2) թթվածնավոր
3) եռահիմն  
4) քառահիմն  
 
Պատասխանը  ներկայացրու՛ թիվ-տառ-թիվ զուգակցմամբ՝ առանց ստորակետների և բացատների. օրինակ՝ \(4\)բ\(2\)
 
Պատասխան՝