animated-school-clip-art-1308422.gif
 
Ո՞րն է առավել մեծ մոլային զանգված ունեցող թթվի քիմիական բանաձևը թթուների տրված շարքում՝ H2CO3,HF,HNO2
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր քո ընտրած թթվի թթվային մնացորդի անվանումը, իսկ  բազմահիմն թթուների դեպքում՝ դիսոցման վերջին փուլում ստացվող թթվային մնացորդի՝ չեզոք թթային մնացորդի անվանումը՝ փոքրատառով:
 
Պատասխան՝