Հետևյալ երկու  աղերի՝ FeCl2,FeCl3 հավասարամոլային լուծույթներից որի՞
 
հաղորդականությունը կլինի ավելի  մեծ:
 
Պատասխանում ներկայացրու՛ քո ընտրած աղի դիսոցման հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարը:
 
Պատասխան՝