Ի՞նչ քանակով (մոլ) քլորիդ իոններ կան լուծույթում, որն ստացվել է 419.5 գրամ:
 
Ալյումինի քլորիդը ջրում լուծելիս (ընդունի՛ր, որ աղը դիսոցվել է ամբողջությամբ, միջանկյալ հաշվարկները կատարի՛ր հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանը ներկայացրու՛ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
naukowiec9_(www.e-gify.pl).gif
 
Պատասխան՝