Թթուները «մրցեցին» ու մրցման արդյունքների հիման վրա դասակարգվեցին՝ ուժեղ թթուներ և թույլ թթուներ:
 
Ըստ էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսության՝ թթվածնավոր թթուների հետևյալ զույգից՝ HNO3,HNO2 ո՞րն է համապատասխանում բերված նկարին` ուժեղին:
 
imgpreview.jpg
 
Որպես պատասխան ներկայացրու թթվածին տարրի ատոմների քանակը (մոլ) քո ընտրած թթվի 0.91 մոլ քանակով նմուշում:
 
(Պատասխանը գրիր հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ).
 
Պատասխան՝