Սուլֆատ իոնների որոշակի կոնցենտրացիայով լուծույթ պատրաստելու նպատակով ջրում լուծել են 0.29 մոլ քանակով նատրիումի սուլֆատ՝ Na2SO4
 
Ի՞նչ զանգվածով (գ) ցինկի սուլֆատ՝ ZnSO4 ջրում լուծելով հնարավոր կլինի պատրաստել սուլֆատ իոնների նույն կոնցենտրացիայով լուծույթ:
 
(Պատասխանը ներկայացրու՛ տասնորդական թվի ճշտությամբ):
 
naukowiec9_(www.e-gify.pl).gif
 
Պատասխան՝