Հիշի՛ր. թթուն լցրու՛ ջրի վրա, որ փորձանքը վրա չգա...
 
1285084186_rrrrr12.jpg     
 
Որքա՞ն է սուլֆատ իոնների զանգվածը (գ) ծծմբական թթվի որոշակի կոնցենտրացիայով լուծույթում, որն ստացվել է 4.2 մոլ H2SO4-ը ջրում լուծելով:
 
Ընդունի՛ր, որ թթուն առաջին փուլում դիսոցվում է \(90\) %-ով, իսկ երկրորդ փուլում՝ \(75\) %-ով:
 
(Պատասխանը ներկայացրու՛ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան՝