Որոշակի կոնցենտրացիայով բրոմաջրածնային թթվի՝ HBr ջրային լուծույթում չդիսոցված թթվի յուրաքանրյուր 5 մոլեկուլին բաժին է ընկնում 52 անիոն:
 
1. Որքա՞ն է թթվի դիսոցման աստիճանը (%) տրված լուծույթում:
 
(Պատասխանը ներկայացրու տասնորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.  
 
 2. Նշի՛ր բոլոր թթուների ընդհանուր հատկություններն «ապահովող» հիդրատացված իոնի անվանումը: