Ըստ փոխարկումների հետևյալ շղթայի.
 
MeO2Me2O(4.2մոլ)+H2O(ավելցուկ)X+8.4մոլH3PO4Y16.8մոլLiOHZ
 
Հաշվի առնելով, որ \(Me\)-ը ալկալիական մետաղ է, իսկ փոխազդող մետաղի ու թթվածնի քանակների հարաբերությունն է՝ \(4 : 1\)
 
Որոշի՛ր՝
 
1. \(X\) նյութի քանակը (մոլ)
 
2. \(Y\) պինդ նյութի զանգվածը (գ)
 
3. \(Z\) նստվածքի զանգվածը (գ)
 
 
Պատասխան 1՝  մոլ
 
Պատասխան 2՝  գ
 
Պատասխան 3՝  գ