0_254e9_6b69a16b_XS.gif
 
Ամբողջացրո՛ւ ստորև ներկայացված աղյուսակը (սպիտակ և կարմիր ֆոսֆորի ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ) նշելով ճիշտ պատասխանը:  
 
Բնութագրիչ                           Պնդում                                                    
 Ֆոսֆորի 
 տարաձևությունը       
ֆիզիկական վիճակըփոշի