Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք ֆոսֆորի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

5

Նյութեր ուսուցչի համար