slide_21.jpg
 
Տրված շարքից \((\)PCl3, Na3PO4, Cs3P, H4P2O7\( )\) ընտրի՛ր ֆոսֆորի նվազագույն աստիճանով միացությունը, և որպես պատասխան ներկայացրու այդ միացության սինթեզի ռեակցիայի հավասարման ձախ մասի քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
Պատասխան