Ստորև գրված շարքից ընտրի՛ր մետաղի հիդրոֆոսֆատի բանաձևը: