r.dolgikh.potassium.dihydrophosphate.2.jpg
 
5.1 մոլ կալիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթի մեջ լուծել են 362.1 գ ֆոսֆորի\((V)\) օքսիդ:
 
Գրի՛ր ռեակցիայի հավասարումը և որպես պատասխան ներկայացրո՛ւ
 
1. Հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
2. Ստացված աղի անիոնի անվանումը (հայրեն, փոքրատառ):
 
3. Ստացված աղի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.