1.6 մոլ կարմիր ֆոսֆորը այրել են ավելցուկով վերցված թթվածնում և ստացված նյութը լուծել են 381 տաք ջրի մեջ: 
 
Որոշի՛ր.
 
1. Ֆոսֆորի և թթվածնի փոխազդեցության արգասիքի զանգվածը (գ)
 
2. Ստացված լուծույթի զանգվածը (գ)
 
3. Լուծույթում ստացված նյութի զանգվածային բաժինը (%), հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2. 
 
Պատասխան 3.