Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Միացության ընտրությունը, որի մոլեկուլում ֆոսֆորի առաջացրած կապը իոնային է 1Մ.
2. Նվազագույն օքսիդացման աստիճանով ֆոսֆոր պարունակող միացության ընտրություն 3Մ.
3. Կարմիր և սպիտակ ֆոսֆորի հատկությունների վերաբերյալ պնդման հաստատում 1Մ.