Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Կարմիր և սպիտակ ֆոսֆորի հատկությունների վերաբերյալ պնդման հաստատում 1Մ.
2. Միացության ընտրությունը, որի մոլեկուլում ֆոսֆորի առաջացրած կապը իոնային է 1Մ.
3. Նվազագույն օքսիդացման աստիճանով ֆոսֆոր պարունակող միացության ընտրություն 3Մ.