Phosphine-3D-balls.png
 
Ստորև գրված ո՞ր երկու նյութերի փոխազդեցությունից կարելի է ստանալ ֆոսֆին:
 
 
Հաշվի՛ր և որպես պատասխան ներկայացրու այդ երկու նյութերի փոխազդեցության հետևանքով ստացված պինդ նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
Պատասխան՝