Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ֆոսֆոր, ստացումը և ֆիզիկական հատկությունները Իմանալ ֆոսֆորի ստացումը և ֆիզիկական հատկությունները
2. Ֆոսֆորի քիմիական հատկությունները Իմանալ ֆոսֆորի քիմիական հատկությունները
3. Ֆոսֆորի օքսիդ: Ֆոսֆորական թթու Իմանալ ֆոսֆորի(V) օքսիդի ու ֆոսֆորական թթվի ստացումը և հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կարմիր և սպիտակ ֆոսֆորի հատկությունների վերաբերյալ պնդման հաստատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի տարաձևությունների (սպիտակ և կարմիր) վերաբերյալ
2. Միացության ընտրությունը, որի մոլեկուլում ֆոսֆորի առաջացրած կապը իոնային է 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի վերաբերյալ: Կրկնել քիմիական կապի տեսակները: Կարողանալ տրված շարքից ընտրել միացությունը, որի մոլեկուլում ֆոսֆորի առաջացրած կապը իոնային է
3. Ֆոսֆորական թթվի աղի ընտրություն՝ ըստ մետաղի հետ միացած անիոնի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորական թթվի վերաբերյալ: Իմանալ թթվի դիսոցման փուլերը, և դրա հետևանքով առաջացած անիոնների անվանումները
4. Նվազագույն օքսիդացման աստիճանով ֆոսֆոր պարունակող միացության ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի ատոմի կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ֆոսֆորի և մետաղների միջև ընթացող ռեակցիայի հավասարումը
5. Կալցիումի ֆոսֆատի զանգվածի որոշումը՝ ըստ ստացված ֆոսֆորի զանգվածի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի ստացման վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ռեակցիայի հավասարումը և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
6. Նյութերի զույգի ( որոնց փոխազդեցությունից առաջանում է ֆոսֆին) ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի վերաբերյալ: Իմանալ ֆոսֆինի ստացման ռեակցիաները և այդ ռեակցիայի արգասիքները
7. Ըստ տրված պրեցիպիտատի զանգվածի՝ կալցիումական աղի զանգվածի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորական պարարտանյութերի վերաբերյալ: Իմանալ պրեցիպիտատի ստացման եղանակները: Կարողանալ կազմել ռեակցիաների հավասարումները և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ
8. Ֆոսֆորի օքսիդի և ալկալու փոխազդեցության արգասիքի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողի գիտելիքները ֆոսֆորի(V) օքսիդի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել փոխազդեցության արգասիքի բանաձևը՝ ըստ փոխազդող նյութերի մոլերի հարաբերությունների, կազմել ռեակցիայի հավասարումը, անվանել արգասիքը
9. Ֆոսֆորի և թթվածնի փոխազդեցության արգասիքի զանգվածի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի և ֆոսֆորի(V) օքսիդի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ֆոսֆորի և ավելցուկով թթվածնի, ֆոսֆորի(V) օքսիդի և ջրի փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները, կատարել ըստ համապատասխան ռեակցիաների հավասարումների հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ֆոսֆորի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորի տարաձևությունների (սպիտակ և կարմիր) վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք ֆոսֆորական թթվի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 10Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ֆոսֆորական թթվի վերաբերյալ: Իմանալ թթվի դիսոցման փուլերը, և դրա հետևանքով առաջացած անիոնների անվանումները
2. Ստուգողական աշխատանք ֆոսֆորական թթվի և նրա աղերի վերաբերյալ 00:30:00 բարդ 20Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Ֆոսֆոր» թեմայի վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ռեակցիաների հավասարումները՝ ըստ տրված ուրվագրի կատարել համապատասխան հաշվարկներ: Կրկնել օքսիդա-վերականգման ռեակցիաները