Մեթոդական հանձնարարականներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կարդա և լրացրու բաց թողնված տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարդա տրված բնագիրն ու լրացրու տառերը
2. Որոշել բնագրի բովանդակությանը համապատասխանող առածը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված են առածներ. ընտրել բնագրի բովանդակությանը համապատասխանող ճիշտ տարբերակը
3. Նշիր երեք գոյական, ածական և բայ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.8Մ. Գոյական, ածական և բայ
4. Կետադրիր նախադասությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Կետադրել տրված նախադասությունը
5. Հոմանիշ և հականիշ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4.8Մ. Դուրս գրել հոմանիշներն ու հականիշները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք 00:15:00 միջին 7.8Մ. Բնագրի ընթերցում, տրված առաջադրանքների կատարում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք 00:20:00 միջին 3Մ. Լրացուցիչ, ստեղծագործական առաջադրանքներ
2. Ստուգողական աշխատանք 00:25:00 միջին 10.8Մ. Լրացուցիչ, ստեղծագործական առաջադրանքներ