Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշխատանք դասարանում «Առարկաներ» բաժնով։ Մեկնարկ Այս տեսությունը կօգնի ուսուցչին հասկանալ, թե հատկապես ինչպե՞ս կարելի է կիրառել ԻմԴպրոց կայքի փոխներգործուն վարժանքներն աշխատանքում, ինչի՞ց սկսել դասարանում ԻմԴպրոց կայքի հետ աշխատանքը
2. Ի՞նչ է անհրաժեշտ ԻմԴպրոց կայքի առաջադրանքներով դաս վարելու համար Այս թեմայից ուսուցիչն իմանում է, թե ինչպիսի՞ տեխնիկական հագեցվածություն պետք է ունենա դասարանը ԻմԴպրոց կայքով աշխատելու համար
3. Պրեզենտացիոն ռեժիմ (պրոյեկտորի և ինտերակտիվ գրատախտակի համար) Ներմուծվում է պրեզենտացիաների ռեժիմ հասկացությունը։ Բերվում են պարզ, քայլ առ քայլ ցուցումներ․ ինչպե՞ս աշխատել ԻմԴպրոց կայքում պրոյեկտորով կամ ինտերակտիվ գրատախտակով
4. ԻմԴպրոց կայքի առաջադրանքի, թեստի, տեսական նյութի տպում Այս նյութից ուսուցիչն իմանում է, թե ինչպես կարելի է օգտագործել ԻմԴպրոցը սահմանափակ տեխնիկական ապահովման պայմաններում, եթե հասանելի չէ համակարգչային դասասենյակը, կամ էլ սովորողները դասի ժամանակ չունեն հասանելիություն համացանցին։ Ուսուցիչն իմանում է, ինչպես տպել ԻմԴպրոցի նյութերը
5. Գրատախտակի մոտ պատասխանելու հոգեբանական արգելքների հաղթահարումն ԻմԴպրոցի օգնությամբ Տվյալ նյութը հիմնված է ԻմԴպրոց-ը կիրառող ուսուցիչների ամենօրյա փորձի վրա։ Ուսուցիչն իմանում է ինչպես սովորողներին օգնել հաղթահարել գրատախտակի մոտ պատասխանելու վախը ԻմԴպրոց-ի օգնությամբ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ինտերակտիվ առաջադրանքներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ հարցին․ ի՞նչ է անհրաժեշտ ԻմԴպրոց կայքի փոխներգործուն վարժանքներով դասավանդելու համար
2. ԻմԴպրոց կայքի հնարավորությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է նշել, թե կրթական գործընթացում ԻմԴպրոց կայքի փոխներգործուն վարժանքների կիրառման ինչպիսի հնարավորություններ գոյություն ունեն
3. Պրեզենտացիոն ռեժիմի առանձնահատկությունները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Անհրաժեշտ է փորձարկել ԻմԴպրոց կայքի պրեզենտացիոն ռեժիմը և նշել վերջինիս առանձնահատկությունները
4. ԻմԴպրոց կայքում պրեզենտացիոն ռեժիմի հնարավորությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում են ԻմԴպրոց կայքի պրեզենտացիոն ռեժիմի հնարավորությունների իմացությունը։ Անհրաժեշտ է ընտրել «Ճիշտ է»/«Սխալ է»՝ պրեզենտացիաների ռեժիմի հաստատման և դասարանում աշխատանքի համար
5. Դասարանում աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է որոշել, թե ինչպիսի՞ տեխնիկական միջոցների հավաքածու է առկա դասարանում։ Անհրաժեշտ է ընտրել այն հնարավորությունները, որոնք ընձեռում են Ձեր տեխնիկական միջոցները