Yazan Alabdalla

ՈՒսումնական հաստատություն

5/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

248

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2587

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%