Արման Նիկողոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

497

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3485

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%