Էլեն Խրիմյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2293

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2851

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%