Դիանա Սահակյան

ՈՒսումնական հաստատություն

12Է դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

96

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4544

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%