Էդուարդ Դավթյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/5 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2353

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2449

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%