Էդուարդ Դավթյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/5 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3056

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3155

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%