Դավիթ Սուքիասյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

4112

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

10181

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%