Ալլեն Հակոբյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1137

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1152

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%