Արարատ Սահակյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1708

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2480

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%