Արարատ Սահակյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1787

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2559

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%