Ընտրեք, թե ո՞ր բնական զոնան է տիրապետող Բաֆինի Երկիր կղզու տարածքում