Գրեք, թե Հյուսիսային Ամերիկայի ո՞ր բնական զոնային են բնորոշ չոր ու տաք ամառները և մեղմ ու խոնավ ձմեռները:
 
 բնական զոնային