Նշեք, թե հետևյալ գետերից ո՞րն է ամենաջրառատը Հյուսիսային Ամերիկայում:
 
 
North_America_laea_relief_location_map.jpg