Նշեք, թե հետևյալ լճերից ո՞րն է պատկանում Մեծ լճերի համակարգին:
 
 
North_America_laea_relief_location_map.jpg