Ավելացրեք բաց թողնված բառը
 
Բարեխառն կլիմայական գոտում ամբողջ տարին տիրապետում են   օդային զանգվածները: