Գրեք բաց թողնված բառերը
 
Հարավային Ամերիկայի ծայր հարավում՝   ջրանցքի հարակից տարածքներում տիրապետող է   կլիմայական գոտին: