Գտեք ճիշտ պնդումը
 
Պանամայի ջրանցքի գոտու կլիման պայմանավորող գործոններից առավել ազդեցիկ են