Ընտրել, թե Կալիֆորնիա թերակղզու կլիմայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ, եթե Կալիֆորնիական հոսանքը չլինի