Լրացրեք քարտեզում թվերով նշված գետերի անվանումներն՝ ըստ հետևյալ հաջորդականության՝ \(5,6,7\)
 
;
 
;
 
 
North_America_rivers.jpg