Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Հյուսիսային Ամերիկայի ներքին ջրերի առանձնահատկությունները 1Մ.
2. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագիրը 4Մ.
3. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայի վրա ազդող գործոնները 5Մ.
4. Հյուսիսային Ամերիկայի գետերի ճանաչումը քարտեզով 6Մ.