Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկրաբանական առանձնահատկությունները և Հայկական լեռնաշխարհի ձևավորումը Նյութը նվիրված է Հայկական լեռնաշխարհի ժամանակակից մակերևույթի ձևավորման գործընթացների նկարագրությանը և ժամանակագրությանը
2. Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոները Նյութը նվիրված է Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում գտնվող բազմաթիվ վառելիքային, մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոներին ու դրանց հանքավայրերի բաշխմանը
3. Լեռնագրությունը Նյութը նվիրված է Հայկական լեռնաշխարհի մակերևույթի բաղադրիչների խմբավորմանն ու նկարագրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ռելիեֆի խոշոր միավորների իմացությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հայկական լեռնաշխարհի մակերևույթի խոշոր միավորների իմացությունը նրանց առանձնահատկությունների կամ տեղադիրքի նկարագրության միջոցով
2. Երկրաբանական առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հայկական լեռնաշխարհի ձևավորման, երկրաբանական առանձնահատկությունների ու բնության առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոների տեղաբաշխման իմացությունը
4. Լեռնագրական հիմնական միավորները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագրական միավորների միջև տարածական կապերի ընկալումը
5. Երկրաբանական գործընթացների հետ կապված հասկացություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է վերականգնելու աշակերտների նախկինում ձեռք բերած գիտելիքները երկրաբանական գործընթացների վերաբերյալ
6. Լեռնագրությունը. քարտեզի իմացություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու քարտեզի իմացությունը
7. Oգտակար հանածոների դասակարգումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու օգտակար հանածոների վերաբերյալ աշակերտների մնացորդային գիտելիքները՝ տեղայնացված Հայկական լեռնաշխարհի օրինակով
8. Երկրաբանական ժամանակագրության աղյուսակ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը վերաբերում է հետաքրքրասերներին և ստուգում է երկրաբանական ժամանակագրական աղյուսակի յուրացումը
9. Նկարների միջոցով երկրաբանական պրոցեսների ճանաչում և վերլուծություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հայկական լեռնաշխարհում առավել տարածված երկրաբանական երևույթների ճանաչման հմտությունը բնության պայմաններում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանական առանձնահատկությունները և օգտակար հանածոները 00:15:00 միջին 11Մ. Հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանական առանձնահատկությունները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագրությունն ու երկրաբանական առանձնահատկությունները 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագրության վերաբերյալ
2. Հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանական առանձնահատկություններն ու օգտակար հանածոները 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագրության վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը