Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա Որո՞նք են էլեկտրական հոսանքի աղբյուրները և ի՞նչ է էլեկտրական շղթան
2. Հոսանքի ուժ: Ամպերաչափ Հոսանքի ուժը, նրա չափումը և միավորը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ամպերաչափով չափում կատարելու կանոնները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Որո՞նք են ամպերաչափի՝ որպես չափիչ սարքի բնութագրերը, և ինչպես կարելի է կատարելի է նրա միջոցով ստանալ հոսանքի ուժի արժեքը
2. Կայծակի տևողությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կայծակի հաշվարկի տևողության հաշվարկը
3. Էլեկտրական սպառիչով անցնող հոսանքի ուժի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սպառիչով անցնող հոսանքի ուժի որոշումը՝ լիցքի և ժամանակի միջոցով
4. Հաղորդիչով անցնող լիցքի քանակի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ջեռուցիչ տարրով անցնող լիցքի քանակի որոշումը հոսանքի ուժի և անցման ժամանակի միջոցով
5. Հոսանքի անցման ժամանակի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հոսանքի անցման ժամանակի հաշվարկը՝ հոսանքի ուժի և հաղորդչով անցած լիցքի միջոցով
6. Էլեկտրական շղթան կազմող էլեմենտների որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Նկարի միջոցով էլեկտրական շղթան կազմող սարքերի թվարկումը
7. Հոսանքի ուժի որոշումը լամպում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Լամպի պարույրով անցնող հոսանքի ուժի որոշումը
8. Էլեկտրական սարքով անցնող լիցքի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Տվյալ ժամանակամիջոցում էլեկտրական սպառիչով անցնող լիցքի քանակի հաշվարկը
9. Հաղորդչով անցնող էլեկտրոնների թվի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Հաղորդիչով անցնող էլեկտրոնների թվի որոշումը տարրական լիցքի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա» թեմայից 01:00:00 միջին 15Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա: Հոսանքի ուժ» թեմայից 01:00:00 միջին 13Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա: Հոսանքի ուժ» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք «Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա: Հոսանքի ուժ» թեմայից 01:00:00 միջին 17Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա: Հոսանքի ուժ» թեմայից