Հետևյալ համակարգը լուծիր գրաֆիկական եղանակով՝ y=3xy=34x
 
Պատասխան՝ x=iy=i