Այս համակարգը լուծիր գրաֆիկական եղանակով՝ y=1+xy=5x
Պատասխան՝ x=iy=i