Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քառակուսային հավասարման լուծումը Բերվում են քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևերը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քառակուսային հավասարման տարբերիչը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել քառակուսային հավասարման տարբերիչը:
2. Հավասարման արմատների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել հավասարման արմատների քանակը:
3. Քառակուսային հավասարման լուծում (a=1; b>0) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Քառակուսային հավասարման լուծում (a=1; b>0):
4. Հավասարման արմատների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել հավասարման արմատների քանակը:
5. Քառակուսային հավասարում (а-ն հավասար չէ 1) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Քառակուսային հավասարման լուծում (а հավասար չէ 1):
6. Քառակուսային հավասարում, նոր փոփոխական 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քառակուսային հավասարման լուծումը, նոր փոփոխական մտցնելու միջոցով:
7. Կոտորակային արտահայտության որոշման տիրույթը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Քառակուսային հավասարում լուծելով գտնվում է արտահայտության որոշման տիրույթը:
8. Քառակուսային հավասարում, արտադրյալը հավասար է զրոյի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Քառակուսային հավասարում, արտադրյալը հավասար է 0-ի:
9. Իռացիոնալ հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Իռացիոնալ հավասարումը բերվում է քառակուսի հավասարման:
10. Հավասարման լուծում (իռացիոնալ հավասարում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Հավասարման լուծում (իռացիոնալ հավասարում):
11. Կոտորակի կրճատում, հայտարարում խորանարդների տարբերություն է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Կոտորակի կրճատում, հայտարարում խորանարդների տարբերություն է:
12. Իռացիոնալ հավասարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Իռացիոնալ հավասարումը բերվում է քառակուսային հավասարման:
13. Քառակուսային եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների, բացասական արմատներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Քառակուսային եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների, բացասական արմատներ:
14. Իռացիոնալ հավասարման լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Իռացիոնալ հավասարման լուծում:
15. Իռացիոնալ հավասարման բերելը քառակուսային հավասարման 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Նոր փոփոխականի միջոցով իռացիոնալ հավասարումը բերվում է քառակուսային հավասարմանը:
16. Հանրահաշվական կոտորակի կրճատումը, հայտարարում քառակուսային եռանդամ է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակի կրճատումը, հայտարարում քառակուսային եռանդամ է

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 7Մ. Առաջադրանքներ քառակուսային հավասարումների արմատների բանաձևի կիրառման վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը» թեմայից 00:25:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ քառակուսային հավասարումների արմատների բանաձևի կիրառման վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը» թեմայից 00:30:00 բարդ 15Մ. Առաջադրանքներ քառակուսային հավասարումների արմատների բանաձևի կիրառման վերաբերյալ: