Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվականը որպես խոսքի մաս Թվականը որպես խոսքի մաս

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվականի տարբերակում այլ խոսքի մասերից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Թվականի տարբերակում թվի իմաստ արտահայտող այլ բառերից
2. Թվականի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Թվականի տարբերակում թվի իմաստ արտահայտող այլ բառերից
3. Տառակապակցությունների արտահայտում թվերով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գրել տառակապակցության թվային արժեքը
4. Թվերի արտահայտում տառերով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Գրել թվերի տառային արտահայտությունը
5. Թվականի գրության սխալի հայտնաբերում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գտնել սխալով գրված թվականը
6. Գոյականաբար գործածված թվականի ճանաչում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գտնել նախադասության մեջ գոյականաբար գործածված թվականը
7. Գոյականաբար գործածված թվականների ճանաչում, առման որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Զանազանել որոշչային և գոյականական գործածություն ունեցող թվականները, որոշել գոյականաբար գործածված թվականի առումը
8. Գոյականաբար գործածված թվականների ճանաչում, հոլովի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Որոշել գոյականաբար գործածված թվականի հոլովը
9. Թվականի գրություն 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Տրված թվականները գրել տառերով:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվականի ճանաչում» ենթաթեմայից 00:10:00 միջին 3Մ. Թվականի ճանաչում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվականի ճանաչում» թեմայից 00:20:00 միջին 5Մ. Թվականի ճանաչում
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվականի ճանաչում» ենթաթեմայից 00:15:00 միջին 8Մ. Թվականի ճանաչում

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը